Cận cảnh hàng triệu tờ tiền cũ bị nghiền vụn mỗi ngày

Video
Ở kho tiền Trung ương, quy trình kiểm soát đặc biệt khắt khe nghiêm ngặt. Những tờ tiền đã qua lưu thông, cũ nát và không đủ chất lượng lưu hành, sẽ bị tiêu hủy.