Cận cảnh ngôi chùa sẽ đặt báu vật thiên thạch mặt Trăng

Video
Sau khi hoàn thiện, quần thể chùa Tam Chúc ở Ba Sao, Hà Nam sẽ là ngôi chùa với nhiều báu vật nổi tiếng và 1.200 bức tượng bằng dung nham núi lửa.
Xem thêm