Cận cảnh ô tô bay PAL-V chạy bằng xăng có thể bay cao tới 3,8km

Video
Ô tô PAL-V có cánh đẩy trên đầu và ở đuôi giúp nó bay cao tới 3,8km với tốc độ 321km/h. Trên bộ, nó chạy với tốc độ 160km/h. Xe có giá 500.000 USD.