Cận cảnh phát hiện dấu hiệu sự sống ở lòng hồ 3 tỷ năm trên sao Hỏa

Video
Các nhà khoa học NASA phát hiện hợp chất hữu cơ chứa carbon ở mẫu đất đá do robot Curiosity lấy từ lòng hồ cổ đại trên hành tinh đỏ.