Cận cảnh quy trình cách ly tập trung hành khách nhập cảnh vào Việt Nam

Video
Theo quy định của Chính Phủ, từ ngày 21/3 tất cả các hành khách nhập cảnh vào Việt Nam từ nước ngoài đều phải thực hiện cách ly tập trung.