Cận cảnh sức mạnh của sát thủ diệt tăng “ngọn giáo” SPG-9

Video
SPG-9 Kopye (biệt danh ngọn giáo) là loại súng chống tăng không giật cỡ nòng 73mm do Liên xô phát triển và đưa vào sử dụng từ năm 1962.