Cận cảnh súng trường quân dụng CKC do Liên Xô phát triển

Video
Súng trường quân dụng CKC chỉ bắn từng phát một, không bắn liên thanh được như tiểu liên AK. Bù lại, CKC rất hiệu quả về mặt bắn tỉa.