DMCA.com Protection Status

Cận cảnh tòa nhà có thiết kế như kim tự tháp

Video
Với thiết kế làm liên tưởng đến kim tự tháp, tòa nhà cao 100 m ở Côn Sơn, Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng trên Internet.