DMCA.com Protection Status

Cận cảnh vườn cam sành của người phụ nữ 'chân đất' trên Cao Nguyên

Video
Từ bàn tay trắng, nhưng bà Hoàng Thị Thu đã mạnh đưa loại cam sành trồng thử nghiệm trên vùng đất bazan. Trong vụ đầu tiên, với 800 gốc cam bà Thu đã thu khoảng 3 tấn và theo ước tính năng suất của vụ này khoảng 5 tấn.