Cần gạt nước thông minh của Mercedes-Benz

Video
Mercedes-Benz mới được tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại hỗ trợ người lái, trong đó công nghệ cần gạt nước thông minh là một ví dụ.