Căn nhà Bá Kiến ngoài đời thực nhìn từ flycam

Video
Ngôi nhà hơn 100 năm tuổi của Bá Kiến, nhân vật có thật được cố nhà văn Nam Cao miêu tả trong tác phẩm “Chí Phèo”, từ lâu trở thành điểm tham quan của du khách.

VIDEO MỚI NHẤT