Căn nhà gỗ sưa đỏ được trả giá trăm tỷ, chủ nhân vẫn không bán

Video
Mua khung nhà từ một người bạn với giá 350 triệu đồng, đến khi dựng nhà nhóm thợ phát hiện căn nhà hoàn toàn bằng gỗ sưa đỏ. Nhiều vị khách đến trả giá cao nhưng chủ nhân không bán.