Canada bán không khí sạch đóng chai sang Trung Quốc

Video
Các công ty bán không khí sạch đóng chai ở Canada đang ăn nên làm ra nhờ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khi tình trạng ô nhiễm ở đất nước tỷ dân mỗi lúc một trầm trọng.