Cảnh báo lừa đảo qua điện thoại và Internet Banking

Video
Cảnh báo phương thức thủ đoạn mới của những kẻ mạo danh cơ quan chức năng.