Cảnh báo lừa đảo thông qua hình thức làm giúp thủ tục vay ngân hàng

Video
Nhận được sự giúp đỡ tận tình, nhiều người dân đã tin tưởng giao nhà, giao đất cho người khác để làm hộ thủ tục vay ngân hàng. Nhưng họ không ngờ, đó chỉ là bẫy lừa đảo.

VIDEO MỚI NHẤT