Cảnh báo trò lừa đảo dịch vụ bảo trì điện ở Sài Gòn

Video
Một số công ty lừa thuộc ngành điện lực để kí hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì và các biện pháp an toàn điện sinh hoạt với người dân, nhưng sau khi nhận tiền thì cao chạy xa bay.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT