Cảnh báo vi phạm hành lang an toàn lưới điện

Video
Hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia hiện có khoảng 19.000 km đường dây 220kV và 500kV, gần 100 Trạm biến áp với tổng dung lượng trên 50.000MVA trải dài trên cả nước.. Theo quy định, các hành vi, trồng cây, đốt nương rẫy, xây công trình dưới đường điện cao thế không đúng quy định, vi phạm hành lang an toàn lưới điện hay gây thiệt hại cho lưới điện truyền tải quốc gia sẽ bị xử phạt nghiêm.
Xem thêm