Cành cây gây đám cháy đe dọa hơn 3.000 ngôi nhà

Video
Cành cây gãy vào dây điện gây ra đám cháy rừng Getty hôm 28/10, khiến hơn 3.300 gia đình sơ tán ở Los Angeles.