Cảnh giác chiêu đổi tiền để chiếm đoạt tài sản

Video
Vờ hỏi thăm đường hoặc đổi tiền lẻ sau đó lợi dụng nạn nhân sơ hở để chiếm đoạt tiền hoặc các tài sản có giá trị là thủ đoạn không mới của các đối tượng phạm tội. Tuy nhiên không ít nạn nhân vì tiếc tiền hoặc do hoảng sợ đã khai báo không đúng sự thật.

VIDEO MỚI NHẤT