Cảnh giác chiêu trò chặt chém, trộm cắp tại lễ hội đầu năm

Video
Tại lễ hội, di tích nào cũng thường xảy ra nhiều câu chuyện đáng buồn như chặt chém, lừa đảo, mê tín dị đoan hay trộm cắp.
Xem thêm