Cảnh giác “sập bẫy” tuyển điều dưỡng viên đi Nhật, Đức

Video
Nhiều công ty "ma" mặc dù không có chức năng nhưng đã quảng cáo rầm rộ để tuyển người đi Nhật, Đức làm việc. Trong khi đó, Bộ LĐ-TB-XH khẳng định, chỉ có Cục Quản lý lao động ngoài nước là đầu mối duy nhất được tuyển chọn điều dưỡng viên các nước này.
Xem thêm