Cảnh hiếm về Bình Nhưỡng dưới camera 360 độ

Video
Sân vận động, khách sạn trăm tầng là những cảnh hiếm về Bình Nhưỡng hiện ra dưới camera từ trên máy bay của nhiếp ảnh gia Singapore.