Cảnh Mặt Trời mọc đỏ rực một góc trời ở Australia

Video
Cư dân tại Melbourne, Australia, vừa đón ngày mới với bình minh tuyệt đẹp. Mặt Trời đỏ rực như tiếp thêm sức mạnh cho con người để chiến thắng dịch bệnh.