Cảnh quay chậm lúc đạn nổ lóe lửa đầu nòng, ca-tút văng khỏi súng

Video
Trong clip slow motion (chuyển động chậm) sau, có thể thấy rõ khoảnh khắc đạn nổ, chớp lửa lóe lên, và ca-tút được đẩy văng ra khỏi buồng đạn.