Cảnh sát biển tiếp nhận tàu tuần tra và vận tải hiện đại

Video
Tàu vận tải đa năng (CSB-7011) hoạt động 60 đêm liên tục trên biển và hai tàu tuần tra cao tốc độ chạy 35 hải lý/giờ số hiệu (CSB-4038, CSB-4039) mới được Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chế tạo, bàn giao cho Bộ tư lệnh Cảnh sát biển để thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.