Cảnh sát giao thông nhảy như Michael Jackson

Video
Một cảnh sát giao thông ở Mỹ nhảy kiểu Michael Jackson để điều khiển phương tiện giao thông.
Xem thêm