Cảnh sát khu vực kể lúc lao theo quật ngã tên trộm

Video
Khi công an yêu cầu về trụ sở làm việc thì tên trộm rồ ga bỏ chạy, chiến sĩ cảnh sát khu vực nhanh chân lao theo quật ngã bắt gọn.