Cảnh sát sử dụng flycam để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang

Video
Nhằm đảm bảo người dân đeo khẩu trang khi ra đường, cảnh sát ở thành phố Thái Châu (Trung Quốc) đã sử dụng flycam để theo dõi và nhắc nhở họ.