Cảnh sát xóa sổ các 'boongke ma tuý'

Video
'Boongke ma túy' là những căn nhà được xây dựng hai lớp cửa sắt kiên cố và lắp đặt camera quan sát để trùm ma túy hoạt động, nhằm qua mắt công an.