Cánh tay mới của chiến sĩ trong vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc

Video
3 năm sau ngày máy bay Mi-171 rơi tại Hòa Lạc, thượng úy Đinh Văn Dương được gắn thêm cánh tay giả để dễ dàng sinh hoạt.