Cảnh tiêu hủy đàn lợn chết trong lũ ở Thanh Hóa

Video
Nhà chức trách tỉnh Thanh Hóa đã tiếp cận được trang trại lợn gần 6.000 con chết trong lũ để vận chuyển đi tiêu hủy.