Cảnh tượng hiếm gặp: Máy bay đi thẳng vào vùng mắt bão Florence

Video
Một video ngoạn mục cho thấy một chiếc máy bay 'Hurricane Hunter' đi vào vùng mắt bão Florence. Mắt bão, còn gọi là tâm bão, là nơi có áp suất không khí rất thấp, còn xung quanh mắt bão thì không khí ở tầng thấp vừa xoáy nhanh vừa đổ về trung tâm áp thấp. Chắc rất nhiều nguwoif chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ