'Cao thủ' đỗ xe sát tường không cần nhìn gương

Video
Người đàn ông cụp gương, quay đầu nhìn và nhẹ nhàng đưa xe đỗ sát tường với khoảng cách chỉ bằng đường kính một quả cà chua nhỏ.
Xem thêm