Cao tốc 12.000 tỷ vùng biên ải chuẩn bị thông xe kỹ thuật

Video
Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn dài khoảng 65 km, tốc độ theo thiết kế 100km/h, dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 9/2019.