Cặp giếng nước nóng giữa cánh đồng ở Quảng Ngãi

Video
Hai giếng nước nóng tự nhiên, một giếng nước khoảng 40 độ C, một giếng 65 độ C luôn đông đúc người tắm, múc nước vào mùa lạnh.

VIDEO MỚI NHẤT