Cặp họa sĩ Mỹ ươm cỏ để vẽ tranh

Video
Dan Harvey và Heather Ackroyd ươm hạt giống cỏ trên những tấm vải lớn, dùng máy chiếu để tạo ra những bức tranh theo ý muốn.