Cặp vợ chồng tự tay trồng mù tạt Nhật trên đất Mỹ

Video
Vợ chồng ông Marcus Meade tự tay rải 9 xe tải sỏi, tạo mưa, mô phỏng những bờ suối trồng wasabi ở Nhật Bản.

VIDEO MỚI NHẤT