Cắt dưa hấu trong 3 giây

Video
Với dụng cụ cắt thuận tiện, quả dưa hấu chỉ rong 3 giây là được chia thành từng miếng.
Xem thêm