Cát Mỹ sốt giá nhờ nhu cầu khai thác dầu đá phiến

Video
Công nghệ khai thác dầu đá phiến bằng thủy lực đòi hỏi có cát, khiến cát vùng Texas từ vô giá trị leo thang lên mức 80 USD mỗi tấn.