Cắt tóc cùng lúc với 11 cây kéo

Video
Kỷ lục gia Nguyễn Hoàng Hưng (34 tuổi), quê Bình Dương, chủ salo tóc ở Đà Nẵng đã tập luyện suốt 10 năm để có thể cắt tóc cho khách hàng cùng lúc với 11 cây kéo trên hai tay. Tháng 2/2012, anh Hoàng Hưng được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam (Tổ chức kỷ lục Việt Nam) xác nhận kỷ lục tạo kiểu tóc bằng 11 kéo trong 59 giây.