Cắt tóc cùng lúc với 11 cây kéo

Video
Kỷ lục gia Nguyễn Hoàng Hưng (34 tuổi), quê Bình Dương, chủ salo tóc ở Đà Nẵng đã tập luyện suốt 10 năm để có thể cắt tóc cho khách hàng cùng lúc với 11 cây kéo trên hai tay. Tháng 2/2012, anh Hoàng Hưng được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam (Tổ chức kỷ lục Việt Nam) xác nhận kỷ lục tạo kiểu tóc bằng 11 kéo trong 59 giây.

VIDEO MỚI NHẤT