Cậu bé tự kỷ đứng trên con lăn tung bóng làm xiếc ở Hà Nội

Video
Theo học 4 năm tại một trung tâm dành cho người tăng động, cậu bé Khôi Nguyên giờ có thể tập trung đứng thăng bằng trên 5 con lăn để tung 8 bóng làm xiếc.