Cậu bé tự nổi trên mặt nước

Video
Một cậu bé có khả năng nổi trên mặt nước.
Xem thêm