Cầu bị lũ cuốn, học sinh ngồi lồng sắt đu dây qua dòng nước xiết

Video
Nước lũ cuốn trôi 6 cây cầu gỗ bắc qua suối Đại Tầm, thuộc thôn 7, xã Mê Pu (Đức Linh, Bình Thuận) làm hơn 50 hộ dân mất đường đi, người dân phải liều mình ngồi lồng sắt kéo sang.