Cầu dài 1.577m nổ tung, hóa tro bụi trong tích tắc

Video
Sau một thời gian xuống cấp, cầu Ji'an Ganjiang dài 1.577m (ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) bị phá hủy để nhường chỗ cho một cây cầu mới cao và rộng hơn.