Cầu đường sắt 14.000 tấn xoay 90 độ ở Trung Quốc

Video
Đoạn cầu nặng 14.000 tấn thuộc cây cầu bắc ngang qua sông Hán Thủy được xoay gần 90 độ để không ảnh hưởng tới đường sắt bên dưới.

VIDEO MỚI NHẤT