Cầu đường sắt cao tốc vượt biển đầu tiên ở Trung Quốc

Video
Các công nhân đặt thành công dầm hộp nặng 900 tấn vào vị trí, đánh dấu cột mốc mới trong dự án xây dựng cầu Chenqin.