Câu hỏi 'Mặt trời có màu gì' đảm bảo 99% trả lời sai

Video
Nếu được hỏi Mặt trời có màu gì, chắc chắn phải đến 99,99% bạn trả lời rằng Mặt trời có màu vàng, phải không? Nhưng thực tế không phải như vậy!