Cầu Long Kiểng mới hơn 500 tỷ đồng sau một năm xây dựng

Video
Sau một năm khởi công, cầu Long Kiểng mới (TP HCM) hoàn thành 35% khối lượng, có nguy cơ trễ tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng.