Cầu treo bộ hành đáy kính dài nhất thế giới ở Trung Quốc

Video
Với chiều dài lên tới 505,5m, trong đó có đoạn đáy kính dài 60m, chiếc cầu mới xây dựng trên núi Thiên Môn ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc trở thành cây cầu treo dài nhất thế giới.