Cầu trượt kính thách thức can đảm của du khách

Video
Cầu trượt đặt bên ngoài tòa nhà cao bậc nhất California, cho phép du khách trượt từ tầng 70 và ngắm toàn cảnh thành phố bên dưới.